Uniconta/ERP/Økonomistyring

Projekt & Time/sag

 • Inddeling af omkostninger/indtægter i arter og grupper 
 • Inddeling af projekter i grupper og typer 
 • Projektkartotek med stamdata, arbejdsadresse, sagsansvarlig, status m.v. 
 • Mulighed for underprojekter og projekthierarki 
 • Budgettering og realiseret samt afvigelse 
 • Igangværende arbejder og driftsføring
 • Fakturering som fast pris, efter regning, aconto eller en kombination 
 • Finansbilag og indkøbsfakturaer kan bogføres direkte fra finans og indkøb på projekter 
 • Kladder til indrapportering af forbrug 
 • Time/sags rapportering med indrapportering via ugeskema 
 • Normtid og faktisk tid 
 • Automatisk efterkalkulation summeret og detaljeret 
 • Apps og webapplikation til indrapportering af forbrug via tablets eller telefon 

Uniconta’s funktionaliteter

Bogføring og regnskab

Lagerstyring og varekartotek

Salgsordre og prisstyring

Tilpasningsmuligheder og brugerværktøjer

Kreditor og købsfakturaer 

Debitor og fakturering 

Bilagshåndtering og bilagsgodkendelse 

Autobanking, bankkontoudtog og betalingssystem 

Anlægsaktiver 

Moms, intrastat og listesystem 

CRM og tilbud

Indkøb og varedisponering

Statistik og ledelsesinformation 

Produktionsstyring

Projekt & Time/sag