Uniconta/ERP/Økonomistyring

Produktionsstyring

 • Produktionsstyklister i flere niveauer 
 • Fantomstyklister (automatisk udfoldning på produktionsordrer) 
 • Produktionsruter 
 • Produktionsordrer, der reserverer indgående varer 
 • Produktionsudskrifter 
 • Kobling mellem salgsordre og produktion
 • Kobling mellem projekt og produktion 
 • Forkalkulation 
 • Kladde til indmelding af forbrug 
 • Færdigmelding 
 • Efterkalkulation 

Produktionsplanlægning

 • Produktionsruter med ressourcer og forventet tidsforbrug 
 • Produktionsplanlægning med visning i Gantt og i ressourcebelastningsdiagrammer 
 • Masseplanlægning, der automatisk tager hensyn til fremdrift i produktionen og til prioriteter 
 • Omplanlægning og simulering af ny plan ved brug af prioritet på produktionsordrerne 
 • Konsekvensvisning ved omplanlægning 
 • Gruppeplanlægning 
 • Planlægning med hensyntagen til udearbejder 
 • Planlægning af både produktioner og projekter 
 • Integration til Google Calender – viser også produktions- og montagejob, med overførsel af adresse til brug for Google maps navigation for montører. 

Introduktion til produktionsplanlægning (Unigantt)

Introduktion til Uniconta jobstyring

 • Job vises i rækkefølge efter planlægningen
 • Indrapportering af tid og materialer via start/stop eller indtastning
 • Selvstyrende produktion
 • Hjælp til at reducere antal opstillinger
 • Visning af tegninger/filer på varer og ordrer
 • Indbygget kvalitetssikring
 • Aut. fordeling af operatørtid (ved pasning af flere maskiner)

Uniconta’s funktionaliteter

Bogføring og regnskab

Lagerstyring og varekartotek

Salgsordre og prisstyring

Tilpasningsmuligheder og brugerværktøjer

Kreditor og købsfakturaer 

Debitor og fakturering 

Bilagshåndtering og bilagsgodkendelse 

Autobanking, bankkontoudtog og betalingssystem 

Anlægsaktiver 

Moms, intrastat og listesystem 

CRM og tilbud

Indkøb og varedisponering

Statistik og ledelsesinformation 

Produktionsstyring

Projekt & Time/sag