LOGISTIK OG PRODUKTION

Medarbejderne hos 2change-ERP har implementeret ERP og økonomisystemer i over 200 handels- og fremstillingsvirksomheder i alle brancher. 

Her er eksempler på de typiske behov, der kendetegner udvalgte brancher, behov, der alle understøttes af Uniconta: 

Pharma eller fødevarer:
Pharma og fødevarevirksomheder har de samme behov som andre virksomheder for at kunne styre salg, lager, indkøb og produktion.  

Det specielle er typisk behovene for at kunne styre batch, lot, holdbarhed og kvalitet. I Uniconta indfries kravene gennem systemets evne til at kunne håndtere både egne batchnumre, og batchnumre fra leverandører. Holdbarhedsstyring understøttes også. 

Kvalitet understøttes ved, at man kan vedhæfte så mange kvalitetsdokumenter og procedurer, man ønsker, og kan vedhæfte dem til varer og ordrer i Uniconta. Dokumenter kan åbnes fra jobstyringen i det webbaserede Unigantt, der er en overbygning til Uniconta, 2change-ERP har udviklet. 

Fødevarevirksomheder, der handler med is eller sukkerbaserede produkter, og med øl, vin og spiritus, skal kunne styre og afregne afgifter. Heldigvis understøttes dette af Uniconta. 

Fremstilling og salg af maskiner og elektronik
I denne branche er behovet især styring af lager og logistik. Som fremstillingsvirksomhed har man behov for at styre kundedialog (CRM), sikre indkøb og fremstilling til tiden, så man overholder bekræftede leveringstider. Ofte skal der være integration til en webshop. 

Serienumre og garanti skal kunne registreres og styres. Differentierede priser til forskellige kundegrupper skal kunne håndteres. 

Hvis man selv fremstiller produkterne, har man ofte behov for at kunne håndtere styklister i flere niveauer, og at kunne styre og overskue de mange indkøb, man har i gang hos forskellige leverandører. 

Lagerstyring er et must, ofte med hjælp af stregkode-/håndterminalløsninger, og ofte med behov for optimering af lagerpladsen gennem ”flydende lagre”. 

Projektstyring kan også være et must, især hvis der er tale om meget kundespecifikke produkter, der måske endog skal monteres og serviceres ude hos kunden. 

Andre handels- og fremstillingsvirksomheder
Andre handels- og fremstillingsvirksomheder har behov for at kunne styre et eller flere lagre, valuta, sprog, priser, indkøb, ordrer, leveringsevne, kundedialog, fakturering og produktion. 

På salgssiden kan der være behov for sortimentstyring, variantstyring og hjælpefunktioner til at gøre det nemmere at håndtere ”salgs-kit”, ”Displays” eller andre ”samlinger af produkter”. 

Nogle sælger maskiner og udstyr med serviceaftaler, der nemt skal kunne registreres og styres.  

Projektorienterede virksomheder
De fleste fremstillingsvirksomheder i Danmark er ordreproducerende. Og mange har brug for at styre salg, fremstilling og levering som et projekt, hvor man løbende kan se den samlede økonomi for f.eks.: 

  • Indtægter / udfaktureret 
  • Forbrug af materialer 
  • Forbrug af timer 
  • Forbrug af underleverandører 
  • Andre omkostninger 

Nogle vil også gerne kunne planlægge aktiviteterne, og andre vil kunne rapportere tid og forbrug ind via mobiltelefoner. 

Fakturering kan skulle ske via forudfakturering, aconto opkrævninger, fast-pris opkrævninger, efter regning eller en kombination. 

Større projekter skal kunne opgøres med værdien af igangværende og driftsført. 

0
Implementerede løsninger
0
Økonomisystemer
0
Samarbejdspartnere

SE KUNDE HISTORIER

2020-04-29T16:26:20+00:00

Alu-Tec

Konstruktion og fremstilling af formværktøjer ALU-TEC er en ung virksomhed, der de sidste 9 år har opbygget stor viden [...]

2020-04-29T09:39:39+00:00

Zealand Coating

En dansk silikone fremstillingsvirksomhed. Zealand Coating producerer silikone folier. Her er der både tale om UV og termisk hærdet [...]

Get the latest news about ERP-systems together with 3.000 companies and join our free seminars

Obtain guidance and inspiration to your company’s financial management