ØKONOMISYSTEMER VI ANBEFALER

2change-ERP har stor erfaring med økonomisystemerne C5, economic, Uniconta og Dynamics NAV.

Mulighederne
Uniconta/ERP/Økonomistyring

Uniconta er det nyeste økonomisystem på markedet, og det system, der oplever den kraftigste videreudvikling.
Uniconta’s styrke er, at det både tilbyder en bred funktionalitet, gode muligheder for individuel tilpasning, og samtidig en lav månedlig pris, der ligger på economic niveau. Mulighederne for at trække statistik er markant bedre i Uniconta end i economic og NAV. Systemet leveres endog med et gratis Dashboard / BI modul. Hver medarbejders produktivitet vil være højere i Uniconta end i andre systemer, både p.g.a. tilpasningsmulighederne, og fordi man kan have flere skærmbilleder åbne på samme tid og endog organisere dem i forhold til hinanden og brugssituationen.
Uniconta henvender sig til alle typer virksomheder, men har sin største styrke indenfor handels- og produktionsvirksomheder samt servicevirksomheder, der har brug for projektstyring.
Uniconta er det system, der funktionalitets- og brugsmæssigt kommer tættest på det udgående C5 system.
Uniconta er lidt dyrere at implementere end economic. Omvendt er det markant billigere at implementere end NAV.
Den månedlige leje ligger på niveau med economic og er typisk det halve af NAV.
Uniconta er oversat til 30 sprog og markedsføres i en hurtigt voksende række lande.

e-conomic/ERP/Økonomistyring

Economic er det bedste valg for virksomheder, der primært skal bruge et system til at klare regnskabet, fakturering, betalinger og opfølgning på kunder.
Economic er det mest intuitive system, som de fleste selv kan køre i gang, enten helt uden konsulenthjælp, eller med gratis hjælp fra supporten hos economic.
Der findes et væld af add-on løsninger til economic, der også gør economic til et godt valg, hvis man blandt add-on løsningerne kan finde en brancheløsning, der dækker ens behov.
Er behovet lagerstyring, hjælp til disponering og indkøb, mere fleksibel prisstyring og større behov for statistik, bør I overveje Uniconta eller NAV.
Economic er det billigste system i implementering. Den månedlige lejepris er på niveau med Uniconta, men normalt lavere end NAV.
Economic sælges og supporters kun i Danmark.