Kompetencer

Økonomistyring

Underviserne hos 2change-ERP har hver forestået over 200 implementering af økonomisystemer med opsætning af alt indenfor økonomistyring. Heraf er ca. 80 af implementeringerne foretaget med Uniconta økonomistyring. Vores erfaring er din sikkerhed for, at du får en kvalificeret sparringspartner der kan indføre de rette rutiner i jeres virksomhed og kan gøre det hurtigere og mere effektivt. 

Vores erfaring gælder både opsætning og brug af følgende: 

 • Kontoplan med kontotyper
 • Bogføring, også i valuta 
 • Debitor og kreditor med udligninger, rykker og renteberegning 
 • Fordelings- og peridiseringsregnskab Dimensioner (f.eks. afdeling, bærer, formål) 
 • Budgetter 
 • Momskoder og momsrapportering 
 • Intrastat og listesystem (EU handel) 
 • Bankafstemning med indlæsning af bankkontoudtog 
 • Betalingssystem med overførsel af betalingsfil til bank 
 • Bilagshåndtering med godkendelsesflow, både omkostningsbilag og indkøbsfakturaer 
 • Afgiftshåndtering 
 • Anlægsaktiver 

Handel og Logistik

Handel, logistik og produktion fokusområdet for 2change-erp. Vi har en usædvanlig dyb erfaring med problemstillingerne i alle typer af handels- og produktionsvirksomheder. Erfaringen stammer fra implementering af ERP og økonomisystem i over 300 danske handels- og produktionsvirksomheder med C5, economic, XAL, NAV eller Uniconta. 

Vores erfaring er din sikkerhed for, at du får en kvalificeret sparringspartner der kan indføre de rette rutiner i jeres virksomhed og kan gøre det hurtigere og mere effektivt. 

Her er eksempler på områder, vi har dybt kendskab til: 

 • Indkøbs- og salgsordre 
 • Ordrer med forudbetaling og senere levering 
 • Lagerstyring på flere lagre og helt ned på placeringsniveau 
 • Tidslinjestyring på varer 
 • Lageroptælling 
 • Stregkode/håndterminalløsninger 
 • Batch-, holdbarheds- og serienummerstyring 
 • Afkalds-/rammeordrer 
 • Intercompany ordreflow 
 • Genbestilling og varedisponering 
 • Konsignationslagre 
 • Prisstyring i alle former, f.eks. brutto- og nettoprislister, prislister der arver fra hinanden 
 • Variantstyring 
 • Kombineret ordre- og projekt 

Produktion

Både undervisere og programmører hos 2change-erp har arbejdet med produktionsvirksomheder i mere end 20 år, og udviklet avancerede programmer til gantt-planlægning, kvalitetssikring og tidsregistrering / jobstyring. Vi har hjulpet ca. 200 danske fremstillingsvirksomheder til en nemmere og mere effektiv hverdag. 

Vores erfaring er din sikkerhed for, at du får en kvalificeret sparringspartner, der kan indføre de rette rutiner i jeres virksomhed og kan gøre det hurtigere og mere effektivt. 

Vi er den Uniconta partner, flest produktionsvirksomheder vælger. Som den eneste Uniconta partner har vi erfaringen og ressourcerne til at udvikle avanceret produktionsplanlægning med simulering og gantt-oversigt, kvalitetssikring og webbaseret tidsregistrering med selvstyrende produktion. 

Vi har også udvidet funktionaliteten i Uniconta, så Uniconta understøtter produktionsruter, afledte produktioner, kvalitetssikring, tidslinje i materialebehovene, integration mellem produktion og projekt m.m.m. 

Vi arbejder med produktionsstyring indenfor følgende brancher: 

 • Maskinfabrikker (underleverandørarbejde) 
 • Procesvirksomheder (Pharma, fødevare og kemi) 
 • Elektronikfremstilling 
 • Maskinbygning 
 • Møbelproduktion 
 • Grafisk produktion 

Projektstyring

Projekt-, sags- eller time/sagsstyring er en vigtig del af mange danske virksomheders hverdag. 

Medarbejderne hos 2change-ERP har over 25 års erfaring med implementering af økonomisystemer i både håndværks- og entrepenørvirksomheder og i produktionsvirksomheder. 

Vi kender alle aspekter i Uniconta projektstyring. Det gælder f.eks.: 

 • Fastprisprojekter 
 • Regningsopgaver 
 • Projekter med kombination af fastpris og efter regning 
 • Serviceaftaler og abonnementer Igangværende arbejder og driftsføring 
 • Projekter i flere niveauer
 • Mobilløsninger til udekørende montører 
 • Kvalitetssikring 

2change-ERP har udviklet et gantt-planlægningsmodul til Uniconta projekt, der giver et nemt her-og-nu overblik over, hvilke medarbejdere, der er booket til hvilke opgaver. 

Man kan flytte aftaler med drag-and-drop eller lave masseplanlægning ud fra prioritering af opgaverne. 

Vi udvikler også webbaserede app’s til tidsindrapportering. 

Udvikling

Hos 2change-ERP er det vigtigt, at opgaven bliver forstået korrekt første gang. Derfor bruger vi kun erfarne ERP konsulenter til at drøfte jeres behov, i et prog, I forstår. 

Herefter beskrives opgaverne i et sprog, udviklerne forstår. 

Vi dokumenterer så opgaverne i Uniconta’s projektmodul og planlægger dem i Unigantt, vores planlægnings– og tidsindrapporteringsmodul til Uniconta. 

Her er eksempler på udvikling i Uniconta, vi har forestået: 

 • Udvikling af den webbaserede app Unigantt (Planlægning, kvalitets- og jobstyring) 
 • Integration mellem Uniconta og Shipmondo (Tidl. ”Pakkelabels.dk). Fragthåndtering 
 • Snitflade mellem webshops og Uniconta 
 • Snitflade mellem Uniconta og lagerhotel 
 • Integration mellem Uniconta og Office365 (mails, kalenderaftaler og opgaver) 
 • Afkalds-/rammeordrestyring i Uniconta 
 • Håndtering af kreditor samlefaktura i Uniconta 
 • Udvidet integration mellem salg, produktion og projekt 
 • ”Hvad-kan-produceres-nu” eller ”Hvad-kan-leveres-nu” til produktion og salg 
 • Tidslinjestyring på varer (beregnet akkumuleret beholdning pr. dag i fremtiden) 

Dashboards

Uniconta tilbyder gratis et modul til at bygge avanceret ledelsesinformation, der via grafisk visning giver et fantastisk overblik over hvordan det går virksomheden på alle relevante områder.  

Hvad er dashboards?

Et Dashboard er et skærmbillede, der består af flere vinduer med relevant ledelsesinformation. Det kunne f.eks. være et dashboard, der analyserer salget i virksomheden.  

I ét vindue vises omsætningen fordelt på perioder og kunder. I ét andet vindue vises omsætningen opgjort på sælger. 

I et 3. vindue vises omsætningen fordelt på varegrupper og varer.  

I et 4. vindue kan man selv afgrænse, hvilken periode, sælger, varegruppe, kunde eller vare, man vil se statistikkerne for. 

Statistikkerne kan både vises grafisk i f.eks. søjlediagrammer, lagkager eller pivottabeller. 

Statistikkerne er ”interaktive”, så dobbeltklikker man f.eks. på en månedsomsætning, får i næste niveau vist omsætningen fordelt på kunder. Klikker man så på en bestemt kunde, kan man i 3. niveau se, hvilke varer kunden har købt i perioden. 

2change-ERP har bygget næsten alle typer af dashboard til vores kunder, og vi kan derfor på kort tid og til en rimelig penge lave præcis den ledelsesinformation, I savner. 

Vi underviser også gerne jer i selv at kunne lave dashboards.