Det er ikke let, men det er det hele værd.

At skifte til et nyt ERP system kan både være komplekst og ret enkelt. Hos 2changeerp har vi hjulpet kunder i gang fra på en enkelt dag til over et halvt år.

Her får I nogle gode råd til hvordan man kan forberede sig, og typiske faldgrupper, man bør undgå.

Afsæt tid, prioriter opgaven.

Den hyppigste fejl i et ITprojekt er, at ledelsen i virksomheden ikke reelt giver medarbejderne den fornødne tid til at teste og øve.

Medarbejderne øver sig kun, hvis ledelsen siger, hvornår medarbejderne skal øve, og gør det klart, at øve tiderne ikke må tilsidesættes for andre opgaver. Øvningen skal prioriteres.

En anden hyppig fejl er, at virksomheden ikke får testet grundigt nok af, om det nye system virker i alle vigtige daglige funktioner.

Få hver afdeling i virksomheden til at lave en liste over, hvad de kan og gør i det gamle system, og hvordan det som minimum skal virke i det nye system.

Når man kommer til testfasen, går man listerne igennem, og tjekker de forskellige punkter af, når man har set de virker.

Her følger en liste over emner, man som minimum bør forholde sig til:

  • Hvad er jeres behov – Hvad er nødvendigt, og hvad er bare ”nice-to-have”

  • Hvad vil I opnå  – totam rem aperiam, eaque ipsa

  • Hvem skal deltage – i virksomheden skal deltage i skiftet til et nyt system, og hvor parate er de
  • Hvem skal være projektleder – vælg den rette medarbejder, med indsigt og interesse i økonomisystemer
  • Hvilke data skal med – Hvilke data skal med over fra det gamle system
  • Kommunikation – Hvordan skal det nye system kunne kommunikere med bank, kunder, leverandører m.fl.
  • Udskrifter – Hvordan skal jeres udskrifter (f.eks. ordrebekræftelse og faktura) se ud
  • Hvornår – Hvornår har I travlt og hvornår er der overskud til at indføre et nyt system
  • Testfase – Er der afsat tid til at teste det nye system
  • Opstartstidspunkt – Hvornår skal I være i drift på det nye system

Seneste indlæg

Get the latest news about ERP-systems together with 3.000 companies and join our free seminars

Obtain guidance and inspiration to your company’s financial management